155 Byt, Trenčín

Pôvodný zámer zákazníkov o farebnom smerovaní ich interiéru som napokon „zlomila“ jemnou zelenou, ktorá ich „dostala“.  Existujúci nábytok, ku ktorému mali zákazníci vzťah, bol použitý. Zmenila som však rozloženie a upravila detaily. Kuchynská linka bola vyrábaná na mieru. Grafickým  riešením stien som oživila a doladila celý otvorený priestor.


štúdia: 2009
projekt: 2009