074 Byt, Trenčín

Riešené priestory: dievčenská izba.

Želaním klientov bolo vytvoriť dievčenskú izbu s dostatočne veľkým úložným priestorom. Vzniklo niekoľko variant dispozičného riešenia izby a farebných variácií. Takto riešená detská izba „rastie“ spolu s dieťaťom, nie je potrebné meniť zariadenie s rastúcim vekom dieťaťa, menia sa iba doplnky.


štúdia: február 2016