053 RD, Lednické Rovne

Riešené priestory: Kuchyňa | Realizácia

Vo vysnívanom novopostavenom rodinnom dome si mladý pár želal mať modernú, sviežu a účelovú kuchyňu, ktorá spĺňa všetky ich funkčné požiadavky. Nadčasové materiály doplnené sviežou žltou vystihli ich vkus.


štúdia: október 2015


Kuchyňa

Kuchyňa | Realizácia


Realizácia

Kuchyňa | Realizácia