042 Kancelárske priestory, Mestký úrad Nová Dubnica

Riešené priestory: Kancelária primátora | Kancelária viceprimátora | Kancelária prednostky | Pôvodný stav

Kancelárske priestory na Mestskom úrade v Novej Dubnici sme sa snažili navrhnúť tak, aby pôsobili ucelene a reprezentatívne s minimálnymi jednoduchými úpravami.


štúdia: december 2014


Kancelária prednostky

Kancelária prednostky | Kancelária primátora | Kancelária viceprimátora | Pôvodný stav


Kancelária primátora

Kancelária prednostky | Kancelária primátora | Kancelária viceprimátora | Pôvodný stav


Kancelária viceprimátora

Kancelária prednostky | Kancelária primátora | Kancelária viceprimátora | Pôvodný stav


Pôvodný stav

Kancelária prednostky | Kancelária primátora | Kancelária prednostky | Pôvodný stav